Yılbaşı kutlamaları dinden çıkarır mı?

Tarih: 01 Ocak 2011

Ramazan ayını umursamazlar, namazın hayatlarında zaten yeri ve önemi yoktur, dini bayram tatillerini akrabalardan eşten dosttan uzakta başka memleketlerde geçirmek için sadece bir amaç olarak görürler, yılbaşını kutsal bir gün sayarak “bugünü nasıl geçirirsek bütün yıl öyle olacak” diye inanırlar. Bunlar din dışıdır. İman durumlarını ise sadece Allah bilir.

Aslında yılbaşı kutlaması yapanlar her zaman dinden çıkmış değil. Aklı başında, bilinçli, iyi bilgili, vicdan sahibi müslümanlardan uzak kalmış insanlardır. Dine zaten girmemişler ki çıksınlar! Bunlara dinden çıkmış gözüyle bakılmamalı, dine “henüz” girmemiş demek ve onlara kırıcı davranmamak daha doğru olur.

Her dindar görünen insan dinde değildir bunu bilelim: Din ile iman farklı şeylerdir. Din imanın somut göstergesidir. Ama dini yaşam her zaman tek başına mutlak gerçeği gösteremez. Nice halis müminler vardır dini yaşamları var gibi görünmez, nice zalimler zındıklar hatta münafıklar vardır iyi bir dindar gibi görünebilirler.

“Başka bir kavimden insanlara benzemeye çalışanlar onlardandır” anlamına gelen bir hadisi şerif var. Bunu çoğumuz yanlış değerlendiriyoruz. Allah insanların farklı kültürlere sahip farklı kavimler halinde olmalarını istemiştir. Söz konusu hadisi şerifi yanlış değerlendirirsek, İslam dinini sadece Arap kültürünü yaymak için bir asimilasyon aracı haline getiririz. Bu hadisten maksat şudur: Her insan kendi kavminden bir insan olmalı. Aksi takdirde mevcut kültürel mirasları yok etmeye savaş açmış olur. Peygamber efendimiz (S.A.V.) hiçbir şekilde Arap kültürünün dünyada tek kültür, Arap dilinin dünyada tek dil olması için en küçük bir şey yapmamıştır. Onun sünnetlerinde böyle bir şeyin yeri kesinlikle yok. Ancak, Kuran dili “Arapça” müslüman kavimlerin ortak dili olabilir – ve olmalıdır. Her kavim yine kendi dilini konuşur ama diğerleriyle iletişimde Arapçayı kullanır. Böyle bir şey islamın gerektirdiği önemli bir güzelliktir. Ama şimdi müslüman kavimlerin ortak dili İngilizce ve Rusça olmuştur maalesef.

İslam kültürlerin üzerindedir. Evrenseldir. İslam dini her kültürde sadece batıl ananeleri kabul etmez. Hiçbir zararı olmayan kültürel olgulara İslam müdahale etmez. Öyle bir özelliği yoktur. Ama insanlar islamı başka türlü gösterir, başka amaçlar için kullanır. Kötü amaçlı insan müdehalesi her dinde olmuştur. Önceki dinlerin tahrif olmalarında sebep budur.

Eski dinlere göre amel etmek
İbadet ve sevap amacıyla, o hükümlerle amel etmek gibi amaçlarla İncil, Tevrat gibi kitapları okumak müslümanlara haramdır. Çünkü Allah o kitapları Kuran-ı Kerim olarak yeniden düzenlemiştir. Kuran hepsini kapsayan, bazı hükümleri değiştiren, içlerindeki insan uydurması kısımları içermeyen, Allahın en son orijinal kitabıdır. İncilde olduğu gibi peygamberden hatırlanılan sözler değildir. Dahası, peygamber sözü değildir. Kuran’ı oluşturan her bir kelime Allahın seçtiği kelimelerdir. Asla peygamber efendimiz tarafından Arapçaya tercüme edilmiş ilhamlar değildir. Kuran-ı Kerim bu özelliği ile de şimdi var olan tek Allah kitabıdır. Kuran varken diğer dinlerin kitaplarıyla amel etmeye çalışmak Allaha isyan etmek olur. Belki araştırma niyetiyle okunabilirler, bu açıdan mahsuru olmayabilir.

Kuran-ı Kerim Allahın çağrısını en iyi en doğru bir şekilde yansıtır. Hangi dinden olursa olsun, bir insan “din”in Allahın dosdoğru yolu olması gerektiğine inanıyorsa gözünü açmalı. Sırf toplumsal telkinler yüzünden Kuran’ı okumaya anlamaya hiç yanaşmayan gayrimüslimler var. Gerçi kendilerini müslüman sanan cahiller de okumuyor: Kuran okuyup düşünen müslümanlar çok az. Hiç Kuran okumayan müslümanlar ezici çoğunlukta.

Kör gelenekçi kafada isek dinimiz İslam değil, toplumumuzun genel eğilimidir, örfleridir, an’aneleridir. Dolayısıyla İslam dinine inanan insanlar olsak bile bu kafayla ahirette kurtulabilmemiz pek mümkün değil. Gerçek bir mümin, içinde bulunduğu toplumun, kültürün, örflerin, geleneklerin vereceği telkinlerin etkisinde kalmayan temiz akıllı ve aktif zihinli insandır.

Açıklamalar:
1- Okuduğunuz yazı hakkında sorunuzu veya yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
2- Yazılarımı RSS ile takip edebilirsiniz.
3- Tüm yazılarım kendi tecrübelerimin ve araştırmalarımın eseridir.

Yukardaki yazı ile ilgili ek bilgiler ve yorumlar:

  1. emlaktasonhaber dedi ki:

    Allahın ilmi sonsuzdur. İnsanlar bu ilim içerisinde yoğrulurlar. Şüphesiz ki herseyin iyisini Allah teala bilir.