Yarım doktor insanı candan, felsefeci hocalar insanı imandan eder

Tarih: 21 Haziran 2009

Bu yazım iki kısmdır. 1. kısım günümüzde İslami ilimler mesleği olmadığı halde din hakkında itikadi yönlendirmelere çalışan kişilere yönelik. 2. kısım ise mezhepsizlik hakkındadır.

Doktorlar sosyologlar İslam dininin incelikleriyle uğraşıyorlar. Bu gerçi güzel fakat itikat meseleleri ile felsefe yaparcasına uğraşmaları, itikat meselelerini didik didik etmeleri çok yanlış. Eğer imanları varsa Kuran-ı Kerîm’deki kendi meslekleriyle ilgili ayetlerle uğraşsınlar bilim adamı olsunlar da İslam dinine mensup bilim adamları olarak dünyada bir çığır açsınlar. Ama oturup da peygamberlerin hal ve hareketlerini “ayetlerden delil getirmeye çalışarak” irdelemeleri, oyun oynamaları, bunlarla beyin cimnastiği yapmaları büyük hatadır.

Adam kalkmış kurandaki ayetlerden hüküm çıkarmaya çalışıyor ve aynı müslüman olmayan ruhbilimcilerin yaptıkları gibi peygamberlerin kendi akıllarını zorlayarak peygamber olduklarını ispat etmeye çalışıyor!

Bu niyetleri ise gizlidir. Açığa vurmuyorlar. Ama dikkatle takip ederseniz yakalarsınız.

Herkesin kitabı okunmaz. Herkesin peşinden gidilmez. Mehmed Zahid Kotku gibi Mahmud Ustaosmanoğlu gibi Said Nursi gibi maneviyatı yüksek İslam alimlerinin itikat hakkındaki sözlerine, itikat hakkında neyi desteklediklerine dikkat edilmelidir. Bunlar bütün hayatlarını tümüyle İslami ilimlere vakfetmiş çok ender bulunan İslam alimleridir. Allah toplumumuza nasip etmiş değerlerini bilelim.

Ayrıca lütfen bir şeye dikkat edin: yukarda verdiğim isimleri “siyasi” nedenlerle kabul etmeyebilirsiniz. Siyaset ayrı bir şey. Fakat bu alimlerimiz İslam itikadı konusunda zirvedirler, konusunda uzmandırlar. Siyasetle itikadı karıştırmayalım. Siyasette herkesin hatası olabilir. İtikatta hata ise fazla lüks bir şeydir. İtikad hata kabul etmez. Siz yanlış bir itikadı kitlelere empoze ederseniz İslam itikadını bozmakta çirkin bir çığır açmışsınızdır ve bu vebalin hesabını hiçbir şekilde veremezsiniz.

İtikad meseleleri nelerdir diye soranlara cevap: imanın şartları İslam itikadının temel 6 noktasının başlıklarıdır. Her biri hakkında her bir müslüman en doğru açıklamaları en sağlam kaynaklardan edinmek zorundadır.

Türkiye halkının çoğunluğunun mezhebi nedir?
Amelde Hanefî, itikatta Maturidî’dir.

Mezhepsizlik iyi bir şey midir?
Mezhepsiz müslümanların niyetleri, vicdanı, hayırlı çalışmaları ile onun durumunu değerlendirmek Allaha aittir. Çok dikkatli olmalıdır. Mezhepsizlikle bir yere varabileceğini düşünürken itikatta sapıtmamalıdır. Amelde mezhepsizlik bir derece tehlikesiz olabilir. İtikatta mezhep tanımamak ise insanın imanını geçersiz kılabilir.

Mezhepsiz olmaya karar vermeden önce mezhepleri hem itikatta hem amelde iyi bilmelidir. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Sen önce neyin ne olduğunu iyi bilmelisin. Mezhepsiz olmak istersen bunu daha sonra düşünmelisin. Eğer müslüman isen böyle yapman senin Müslümanlığının gereğidir.

Açıklamalar:
1- Okuduğunuz yazı hakkında sorunuzu veya yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
2- Yazılarımı RSS ile takip edebilirsiniz.
3- Tüm yazılarım kendi tecrübelerimin ve araştırmalarımın eseridir.

Soru ve Yorum yazma bir süre için kaldırıldı.