Şeriat-ı Garra

Tarih: 15 Temmuz 2011

Bir “Hasbi Hoca” vardı. Allah rahmet etsin. İsmailağa camisinde yıllarca müezzinlik yapmıştı. Ama o sıradan bir müezzin değildi. Bütün dünya müslümanları içinde sayısı çok az olan birkaç fazilet timsali müminlerden biriydi. 90’lı yıllarda Cuma namazlarına genellikle İsmailağa camisine giderdim. Namaz öncesinde Hasbi Hoca’nın çok değerli sohbetlerini can kulağıyla dinlerdim. Zaman nasıl geçiyor anlamazdım. Hutbede de Mahmud Efendi Hazretleri’nin (K.S.) dünyada herkese nasip olmayacak büyük değere sahip sözlerini daha büyük bir önemle dinlerdim. Bir Cuma namazı vesilesiyle iki mübarek zattan çok değerli sözler işitirdim.

Hasbi Hoca İslam Şeriatı hakkında konuşurken şeriat yerine genelde Şeriat-ı Garra derdi. Anlamı: Parlak, muhteşem, pırıl pırıl tertemiz ışıldayan..

Evet, İslam şeriatının en mükemmel şekli ehlisünnet-velcemaat yolundaki şeriattır. Seçkin sahabelerin hal ve hareketlerine tam uygun, kuran ve sünnet çizgisinde en aklî mantıkî sistemin sahibi Sünni İslam şeriatı tertemiz, soylu, yüce, çevreye fazilet ışıltıları saçan bir özelliktedir.

Değeri bilinmiyor. Bazı cahiller Sünni İslam şeriatını başka şeylere benzetmeye, gözden düşürmeye çalışıyor. Sünni dindarlar ise ‘Şeriat-ı Garra’yı yaşamaya çalışmakta çok lakayt.

Günümüzde zor şartlarda gereken şey iki yönde çalışmak:
1- Sünni cemaatlerden bir kısmı siyasi konularda çalışıyor; bu uğurda çok sevdikleri sünnetleri yaşayamıyor.. Dini vecibelerden farz olanları kısmen gizli tutmak zorundalar, farz olmayan dini vecibelerin pek çoğunu yapamamaktalar.

2- Sünni cemaatlerden bir kısmı ise ‘Şeriat-ı Garra’yı kitlelere sevdirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışıyor. Daha doğrusu böyle çalışmaları misyonları gereğidir ama başarılı oldukları pek söylenemez.

Ayrıca bu ikinci kısımdan bir iki cemaat aradaki işbirliğini bozmakla uğraşmaya başladı. Esas misyonlarını unutup avam halka itikat meselelerinin derin mevzularını anlatıyorlar. Bu çok yanlış. İmam-ı Gazali’nin men ettiği bir şey.

İyi düşünsünler. Siyasi yönden çalışanlar şeriatı kitlelere sevdirmeye çalışanlara destek oluyor, önlerini açıyor. Ama bunlar onlara köstek olmakla meşgul. Allah bunlara selamet versin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gidişat oldukça vahim.

Diğer cemaatlerdeki itikatla ilgili gördükleri hataları dile getirmelerinin yeri avam halka vaazler veya herkese açık dergiler ve gazeteler olmamalı. Bu meseleleri bizzat o diğer alimlerle yüzyüze konuşmalılar. Avama yansıtılması çok tehlikeli bir iş. Büyük fitnelere yol açıyor. Her şey alt üst oluyor. Çok yazık.

Açıklamalar:
1- Okuduğunuz yazı hakkında sorunuzu veya yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
2- Yazılarımı RSS ile takip edebilirsiniz.
3- Tüm yazılarım kendi tecrübelerimin ve araştırmalarımın eseridir.

Soru ve Yorum yazma bir süre için kaldırıldı.