Ruhun Gıdası Müzik Değildir

Tarih: 14 Haziran 2009

Böyle bir yazı yazdım diye müziğe karşı olduğum veya insanları müzikten men etmeye çalıştığım düşünülmemeli. Hatta bazı müzik türlerinin insan psikolojisine iyi geldiği de bir gerçektir. Bu yazımda sadece çok yaygın bir sözün müslümanların inançları açısından sakıncasını belirtmek istiyorum.

“Müzik ruhun gıdasıdır” sözü mecazi olarak kullanılıyor olabilir. Kastedilen şey ne ruhtur ne de gıdadır denebilir. Ama islamdaki bir gerçekle büyük bir benzerliği var.

İnsanın maneviyatı müslümanlar tarafından bile bazen “ruh” diye isimlendiriliyor. Maddi bedenimizin gıdaya ihtiyacı olduğu gibi, maneviyatımızın da gıdaya ihtiyacı vardır. Maneviyatımızın ve ruhumuzun ihtiyacı olan gıda vardır ki bu gıdanın temeli Kuran-ı Kerîm’de “Allah’ı zikir” olarak bize bildirilmiştir.

Ruhun gıdası Allahı zikretmektir. Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur. Yani maneviyatımızın açlığı, tatminsizliği, gıdasızlığı Kur’an-ı Kerîm’e göre Allah’ı zikretmekle mümkün olur, başka bir şeyle değil.

Kuran’daki ayette bu gerçek en kesin ve en vurgulu kelimelerle ifade edilmiştir. Cümle kuruluşu itibarıyle çok önem çekmeye çalışan, bütün dikkatleri çeken bir yapıda bir cümle halinde anlatılmıştır. Aksinin asla ve asla mümkün olmadığı çok kesin bir dille üstüne basa basa vurgulanmıştır. Ayetin Arapça aslı böyledir.

Kuran-ı Kerîm’de büyük bir ısrarla vurguyla verilmiş olan bir bilginin aksini iddia etmek müslümana yakışmaz. İşte bu açıdan sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Manevi gıdalarla ilgili başka yazılarım:
Gunahları Kovmak
Tarikatlerde Letaif

Açıklamalar:
1- Okuduğunuz yazı hakkında sorunuzu veya yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
2- Yazılarımı RSS ile takip edebilirsiniz.
3- Tüm yazılarım kendi tecrübelerimin ve araştırmalarımın eseridir.

Soru ve Yorum yazma bir süre için kaldırıldı.