Fetva Vermek ve Sigara

Tarih: 09 Ağustos 2008

Bu yazımın konusu fetva vermek, ictihat yapmak ve sigara fetvası üzerinedir.

Bir gün İsmailağa camisine gidiyordum. Tesadüf, iki ayrı kişi bana “sen hocalarla görüşüyorsun, gidersen şu meseleyi sor fetvası nedir öğren” diye rica etmişlerdi. Yani iki ayrı kişinin iki ayrı sorusunu oraya gittiğimde soracaktım fetva alacaktım.

Gittiğim zaman ilmine güvendiğim bir hocaya sordum.
Bana cevap verebilirdi ama dedi ki:
“Birinci meseleyi filan hoca iyi bilir. Biz bu tür meseleleri ona sorarız. İkinci meseleyi ise falan hocaya sorsan daha iyi olur. Vebal altında kalmak istemem.”

Onlar öyle davranıyor. Cemaat bünyesinde her bir meselede uzmanlaşmış hocalar var. Ve de titizlikle islam alimleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Hayatlarını islam dini ilimlerine vakfetmiş alimler..

Osmanlı zamanında âlimler halk arasında dolaşırken esnaflar, dükkân sahipleri onlara sorular sorarmış. Alimler cevap vermeyip sordukları meseleleri deftere yazar, sonra araştırarak cevapları hazırlar, bir iki gün sonra o esnaflara gelir soruyu cevaplarmış.

İmam-ı Azam EbulHanife hazretlerine bir şey sorulduğunda kitaba bakar öyle cevap verirmiş.

Böyle davranmalarının sebebi herhalde meseleleri çözmekte başvurdukları kaynakları da belirtmek için olsa gerek. Günümüz insanı kaynak istemiyor her cevaptan tatmin oluyor.

İslam alimi olmak basit bir iş değil. Neyi nereden öğrenmiş, hangi mesele nerede yazıyor unutmaması bilmesi gerek. İnsanlara cevap verirken kaynak göstermesi gerek.

Öte yandan günümüzde yeni ictihatlar gerekiyor. Çünkü kesin fetva verilemeyen çok sayıda yeni meseleler var. Ancak bazı önemli sebeplerden dolayı “şu an için” içtihat kapıları kapalıdır, yeni meselelerde kesin fetva bulmak mümkün değil.
Şeriatin fetvalar ile ilgili yönünde resmiyet kazanmış olması gerekliliği de var. Buna göre, yasal olarak yani kanunlar ışığında kendilerinin fetva ve ictihat yapma salahiyeti resmen tanınmış kabul edilmiş ilmi çok çok yüksek islam alimleri ayetlerden ve hadislerden hüküm çıkararak ictihat yapabilirler. Hüküm resmiyet kazanır.

Müctehit olacak derecede yani içtihat yapabilecek derecede yüksek ilme sahip İslam alimleri günümüzde var mıdır, bu ayrı bir sorun. Varsa da bunlar devletimizce kabul edilmemektedir. Zaten devletimizin fetva çıkarttırması her şeyiyle laikliğe aykırıdır. Devlet organ nakli için bile islam alimlerine fetva verdiremez. Verdirirse laik değildir. Devletimiz laik mi değil mi, bu işin içinden çıkmak ise bambaşka bir muamma. Laik değilse nedir, o da çözümlenemeyen başka bir şey.

Sigara Meselesi:
Sigaranın ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz, peki niçin kimse resmen ve kesin olarak haram diyemiyor? Çünkü islam şeriatince resmen bir ictihat yapılması, haramdır diye büyük alimlerin onayıyla fetva verilmesi gerekiyor. Bu ise şimdilik mümkün değil. Çok sebepleri var. Yukarda anlattım.

Bir hocaefendi demiş ki “Tütün üzerine şarap püskürtülerek yapılan sigaraları içmek haramdır.”
Bu gerçekçi ve yeterli bir fetva mıdır? O tütünlerdeki şarapta alkolün zerresi kalmıyor çünkü alkol uçup gidiyor. Zaten şarabı açıkta bekletseniz sirke olur, haramlığı gider. Ancak bu hocaefendi en azından sigara haramdır diyecek kadar kendisine göre kesin bir sebep bulmuş. Bu da güzel.

Önemli olan sigara için kesin haramdır fetvasının çıkmasıdır. Bu ise şimdilik yukarda anlattığım gibi mümkün değil.

Takvalı insanlar ise vicdanlarının kuvvetine göre sigarayı haram gibi kabul edip kesinlikle sigara içmez. İçiyorlarsa bırakırlar. Bırakamıyorlarsa manevi kuvvetlerinde eksiklik var demektir. Sigarayı bırakmamak için “helaldir, haram değildir” gibi fetvaları dört gözle aramak takvalı bir müslümana yakışmaz.

Güncelleme: 17.08.2009
Sigaranın kesin haram olduğuna dair açıklamalar
Herkül.org sitesindeki şu yazıyı dikkatle okuyunuz:
› › › Sigaranın Hükmü ve Tedrîcî İntihar

Açıklamalar:
1- Okuduğunuz yazı hakkında sorunuzu veya yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
2- Yazılarımı RSS ile takip edebilirsiniz.
3- Tüm yazılarım kendi tecrübelerimin ve araştırmalarımın eseridir.

Yukardaki yazı ile ilgili ek bilgiler ve yorumlar:

  1. webken dedi ki:

    Sigara kesinlikle haramdır. Eski ulemanın sigara ile ilgili haram hükmünü vermemesinin nedeni, sigaranın zararlarının 1950'lerde anlaşılmaya başlanmasıdır. Sigaranın haram olmasını gerektiren koşullar:1- Kişinin kendi kendine zarar vermesi haramdır (sigaranın zararları herkesçe malum).2- Kişinin başka canlılara haklı bir sebebi olmaksızın zarar vermesi haramdır (kul hakkı).3- İsraf haramdır (sigaraya harcanan para boşa harcanmış paradır).Selamlar…