Aşure Günü 10 Muharrem

Tarih: 14 Kasım 2008

Hicrî Kamerî takvime göre her yıl 10 Muharrem günü Aşure günü olarak anılır.
Yazımın ilk kısmında Vikipedi’den bir alıntıyı, ikinci kısmında ise kendi bilgilerim ışığında yazdıklarımı okuyabilirsiniz.

Aşure, İbranice “aşûr” sözcüğünden gelir. Türkçe’ye ise Arapça’dan geçmiştir. Sözcüğün Sâmî diller arasında ortak bir sözcük olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında büyük keffaret günü için kullanılmıştır (Tevrat, Levililer, 16, 29 vd).

10 Muharrem’de dinler tarihinde neler olmuş:
Müslümanlıkta önemli bir yer tutan ve Aşure gününde olduğu söylenen çeşitli olaylar vardır:
– Âdem peygamberin işlediği zelleden (hata veya sürçme) sonra ettiği tövbenin kabulü
– Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması
– Yunus peygamberin bir balığın karnından çıkması
– İbrahim peygamberin ateşte yanmaması
– İdris peygamberin diri olarak göğe yükseltilmesi (çıkarılması)
– Yakub peygamberin oğlu Yusuf peygambere kavuşması
– Eyyüb peygamberin hastalıklarının geçip iyileşmesi
– Musa peygamberin Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtarması
– İsa peygamberin doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi (çıkarılması)

Bu olayların hepsi İslam dini içinde önemli bir yere sahip olan mucizelerdir. Yine de bu olayların Aşure Günü gerçekleştiğine dair Kur’an’da bir ifade bulunmaz. Ayrıca bu olayların birçoğuna Musevilik ve Hristiyanlık’ta da inanılır.

Aşure Orucu:
Aşure günü oruç tutmak sünnettir ve bu oruca aşûre orucu denir. Aşure orucu İslâm öncesi dönemde de Araplar tarafından bilinirdi. Ayrıca, museviler de Aşure Günü oruç tutarlar. İslam bilginlerinin geneline göre İslam dininin ilk zamanlarında, Ramazan orucu mevcut değilken, aşure orucu tutmak vacipti. Fakat Ramazan orucu farz olduktan sonra aşure orucunun müstehab bir ibadet olduğu düşünülmektedir. Bugün İslam bilginleri aşure orucunun sünnet olduğunda görüş birliği etmişlerdir. Ayrıca, Musevi gelenekten ayrışmak için sadece -Muharrem ayının 10. günü olan- Aşure Günü’nde değil de, Muharrem ayının 8,9 ve 10′uncu günlerinde oruç tutulmasının daha iyi olacağı düşünülür. 3 gün tutmak efdaldir. Dinimiz kolaylık dinidir. En azından 1 günde tutmak faziletlidir. Efendimiz (s.a.v) bir sefer zamanına denk geldiğinde 10uncu günü oruç tutmuş ve buyurmuşlar: “Bir dahaki aşûreyi 3 gün oruçlu geçirelim.”

Aşure tatlısının kökeni hakkında:
Aşure ismi verilen tatlının ortaya çıkışına dair bir inanış mevcuttur. Bu inanışa göre, Nuh’un tufandan sonra Aşure Günü’nü kutlamak için geminin ambarında kalan erzakı karıştırıp bir tür tatlı yiyecek hazırlamıştır. İçinde birçok farklı malzemenin kullanıldığı ve bir gelenek olan bugün hâlâ Aşure Günü müslümanlarca yapılan aşure tatlısının böyle ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Aşure Günü aşure pişirmek sadece bir gelenektir, dini bir önemi yoktur, bir ibadet değildir.

Şii İnancında Aşure Günü:
Şii inancında Aşure Günü’ne, İslam dininin genelinin atfettiği önemin dışında bir önem verilir. Zira Muharrem ayının onuncu günü, yani Aşure Günü, Hz. Hüseyin Kerbelâ’da şehit edildiği için bu günü matem günü sayarlar. Şiiler Muharrem ayının birinci ve onuncu günleri arasında gülmez, yeni bir işe başlamazlar. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü ise dövünme ve yas günüdür. Yas bittikten sonra ise aşure törenleri başlar.

Kaynak: Vikipedi – Aşure Günü

AŞURE GÜNÜ HAKKINDA KENDİ KİŞİSEL NOTLARIM

1. Arapçada “aşera” 10 demektir. Aşure günü Muharrem ayının onunda olduğuna göre, çok eskilerden gelen “aşure” sözcüğünün 10 rakamıyla bir ilgisi vardır.

2. Günümüz islam bilginlerinin en ciddilerinden birinden duyduğuma göre, aşure tatlısı yapmak bir ibadet filan değildir, sevabı yoktur. Bu zaten yukardaki bilgilerde de yazıyor. Dinimizce aşure yapmak sevaptır demek dine dinden olmayan bir şey katmak olur. Dini bozmak olur. Ancak, yine aynı alimin söylediğine göre, bu aşure tatlısını komşularla paylaşmanın bir güzelliği vardır. Bu açıdan sevabı olabilir.

3. Biz şii veya alevi değiliz ama bizim ailede, sülalede bu günlerde ciddi olmamız, kana kana su içmememiz gerektiği söylenir. Hazreti Hüseyin efendimizin şehit edilmesinden evvel uzun süre susuz kaldığı anlatılır.

4. Çocukluğumda yaşadığımız çevrede komşuluk ilişkileri çok kuvvetliydi. Herkes 10 Muharremde aşure yapar komşularına dağıtırdı. Bir günde evimize belki 10 – 20 tabak aşure gelirdi. Şimdi oturduğumuz yerde ise alt katta oturan Ermeni komşumuzdan başka bize aşure getiren yok. Bu komşumuz aşureyi sever mi yoksa kendi özel dini günlerinden dolayı mı yapar bilmiyorum, birkaç ayda bir aşure pişirir bir tabak da bize getirir.

5. Aşure Yapmak: Artık aşure nasıl yapılır diye tarif aramanıza gerek yok. Şimdi marketlerde hazır toz satılıyor, hazır çorba yapar gibi alıp pişiriyorsunuz. Geçenlerde bir markette gördüm: Tukaş hazır aşure; ezogelin çorbası gibi korumalı kağıt paket içinde satılıyor.

Açıklamalar:
1- Okuduğunuz yazı hakkında sorunuzu veya yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
2- Yazılarımı RSS ile takip edebilirsiniz.
3- Tüm yazılarım kendi tecrübelerimin ve araştırmalarımın eseridir.

Soru ve Yorum yazma bir süre için kaldırıldı.