Akaid ve tasavvuf meselelerinden önce kesin gereken temeller

Tarih: 11 Mayıs 2010
Sataf yabani sklamenleriSataf Siklamenleri – Kudüs

İmam-ı Gazali avam halkın akaid meseleleriyle, akaid ilmiyle uğraşmasını istememiş bunun yasaklanması gerektiğini savunuyormuş. Çok da haklı.
Benim gibi avam (sıradan) müslümanların “İslami ilimler hakkında” bilmesi ve yaşaması öncelikle gerekli şeyleri aşağıda yazmış bulunuyorum. Bunların gerisinde kalmak kim olursa olsun bir müslümana hiç yakışmaz.

1- İslamın doğuşu ve yayılması hakkında temel bilgiye sahip olmak, peygamber efendimizin hayatını kısaca bilmek, sahabelerin önemini bilmek, peygamber efendimize en yakın sahabeleri tanımak..

2- Ehl-i Beyt sevgisine sahip olmak, Ehl-i Beyt’i iyi bilmek. Ehli beyt sevgisine sahip müslümanlar mis kokulu güllere benzer.

3- Kuran-ı Kerîm’i okuyunca veya okunduğunu duyduğunda anlayacağı kadar Arapça bilgisine sahip olmak. Arapça dilbilgisi kurallarının en temellerini ve birkaç yüz kelimeyi öğrenmek Kuranın Arapça olan dilini anlamak için yeterlidir. Birkaç aylık düzenli çalışma ile halledilir, çok kolaydır. Günümüz Arapçası gibi değildir, dört beş yıl gerektirmez. Fakat bunu öğreten kimse yok, bu da başka bir büyük ayıbımız. Bazı hocalar güya öğretmeye çalışıyor eski medrese kitaplarını takip ettiriyor (Emsile, Bina, Maksud… Siz en iyisi bir Arapça kursuna gidin: zamirler, zamanlar hakkında en temel bilgileri öğrendikten sonra Kuran üstünde kendiniz devam edin, her gün en az 10 kelime ezberleye ezberleye bilginizi arttırın.

4- Akaid konusunda benim gibi sıradan insanların bilmesi gerekenler imanın şartları olan 6 maddenin kısa açıklamalarıdır, ayrıca akaidde mezhebimiz nedir, kim kurmuştur o kişinin eğitimi nedir bunları bilmektir. Fazlası bizim için değildir.

5- Amelde mezhebimiz nedir, bu mezhebin imamı kimdir nasıl bir insandır bilmek.. Bu mezhepte dini vecibeler nasıl yapılacak, bunun için ilmihal bilgilerini en azından gündelik hayatımızdaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak derecede bilmek..

Yukardaki 5 madde çocuklukta, 12 yaşına kadar öğrenilebilir, kazanılabilir. Hiçbir zorluğu yoktur. Yani müslümanın çocukluk döneminde yerine oturmuş olması gereken temel İslami bilgilerdir.

6- İslami yaşam hakkında: Müslüman kişi tertemiz bir cemaat içinde olmalıdır. Hayır hasenat işlerinde hiç durmadan çalışmalıdır. Memleket ve dünya meselelerini, bilim ve teknolojiyi takip etmelidir. Aklı başındalığı ile, bilinçliliği ile, yardımseverliği ile, saygısı sevgi doluluğu ile, hayattan zevk almasını biliyor olmasıyla, küçük çapta da olsa başarılarıyla tanınmış olmalıdır.

7- Aile hayatı, toplum düzeni, sosyal hayat, insanlarla ilişkiler, insanların ve hayvanların hakları gibi temel konularda peygamber efendimizin hadislerini bilmek, bunlarla ilgili sünnetlerini hayatımıza geçirmiş olmak kesin olarak şarttır. Bu konulardaki hadisleri hep okumalıyız, diğer insanlara anlatmalıyız.

8- Kuran okumak, Allahın bize olan mesajlarını düşünmek gerekiyor. Bir müslüman her gün en az bir sayfa Kuran okumalıdır, okuduklarını düşünmelidir. Anlayamadığı yerleri veya başkalarına anlatmak istediği yerleri tefsirlerden araştırmalıdır.

A) Yukarda anlattığım temellerin tümünü hakkıyla kazan-ma-mış olarak:
1- Tasavvufun sırlarıyla uğraşan, kendilerini havassül havas sanan veya öyle olmaya çalışan insanlar..
2- İtikadî ve amelî meselelerle uğraşıp din alimlerini yerenler, onlar üzerinde ahkam kesenler.. Müslümanlara kendi fikirlerini empoze etmeye çalışanlar…
Bunlar din adına cidden bir yıkım faaliyetine girmiş olduklarının farkında değiller. Fatiha suresini her okuduğumuzda “Dallîn” sınıfına girmemek için namazlarımızda defalarca defalarca Allaha yalvarmış oluruz ama bu kavli dua yetmiyor, gerekli tedbirleri fiilen almak gerekiyor.

B) Yukarda anlattığım temelleri “kazanmış” olarak:
1- Tasavvufla uğraşacaksa kesinlikle köklü bir tarikattan gelen, şeriatı yaşamak hususunda islam âlimlerinin nazarında itibarı yüksek bir mürşid bulmalı, onunla ve onun vazifelendirdiği vekillerle çok sıkı irtabatta olmalı.
2- İtikatla uğraşacaklarsa dosdoğru çizgide olan köklü bir cemaat içinde olmalı, onların alimlerine sora sora bilgisini arttırmalı.

Uzaktan, dışardan kafa yormak müslüman için tehlikelidir, zehirlidir. Din meselelerinden bir meseleyi tamamen akıl ve mantık dışı bulan müslümanlar doğru kişiye o meseleyi doğru bir şekilde sorduklarında gelen cevapları aldıkları zaman “kendilerine” inanamıyorlar, ben nasıl bu kadar yanlış düşünmüşüm diye hayret ediyorlar.

Açıklamalar:
1- Okuduğunuz yazı hakkında sorunuzu veya yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
2- Yazılarımı RSS ile takip edebilirsiniz.
3- Tüm yazılarım kendi tecrübelerimin ve araştırmalarımın eseridir.

Soru ve Yorum yazma bir süre için kaldırıldı.